Wednesday, July 6, 2016

Rødt har klaget Nesodden kommune inn for Kofa

Her er utdrag av dagens oppslag i AMTA.  Selv om vi selvfølgelig ikke er mot samarbeid mellom offentlige og private så er vi mot ekstremt dyre og for kommunen vanskelige OPS-prosjekt. At kommunen muligens gjør ulovligheter for å få det til gjør ikke saken bedre.
 AMTA skriver:

Nesodden Rødt gir seg ikke i saken om omsorgsboliger på Nesodden. Nå klager de inn hele avtalen.

Nesodden Rødt har klaget tildelingen av omsorgsboligprosjektet på Fjellstrand til bedriften Fjellstrand Omsorgsboliger AS inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Partiet foreslo sist kommunestyre, sammen med SV, å parkere hele det offentlig-private samarbeidsprosjektet (OPS) som kommunen har jobbet med i to år. Partiet er imot samarbeid mellom det offentlige og private, og Geir Christensen er åpen på at Rødts mål er å stanse hele prosjektet til fordel for kommunalt byggeprosjekt.
I klagen til KOFA argumenterer Rødt imidlertid med juss.
– Nå er det slik at det vesentlige i et OPS-prosjekt, nemlig at private bygger, eier og drifter, er borte. Nå er det kommunen som står som byggherre og eier i ettertid. Det er en vesentlig endring i avtalen, som vi vil ha undersøkt om kan ansees som en ulovlig direkte anskaffelse, sier Christensen.

Offentlig–privat samarbeid (OPS)

Offentlig–privat samarbeid (OPS) er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier.
I Norge betyr OPS at staten over 20–30 år betaler private firmaer for å finansiere, bygge og vedlikeholde offentlige bygg eller veier. De private aktørene påtar seg den økonomiske risikoen.
Kilde: Wikipedia
 

- Vanlig byggeprosjekt

Årsaken til at Nesodden kommune endret på avtalen er at skattereglene for slike prosjekter ble endret ved nyttår, slik at kommunen kun får momsrefusjon for prosjektet ved at den selv går inn som byggherre. Avtalen bygget på forutsetningen om husbankfinansiering (statstilskudd) og momsfritak.
– Vi står igjen med et vanlig kommunalt byggeprosjekt der kommunen tar risikoen. Hvis vi hadde lagt det ut på anbud hadde vi fått mange flere enn to tilbydere, noe som kunne gitt oss muligheten til å presse prisen mye lenger ned, sier Christensen.

se: http://www.amta.no/helse-og-omsorg/nesodden/bolig/rodt-har-klaget-nesodden-kommune-inn-for-kofa/s/5-3-143479