Wednesday, July 26, 2017

Tanker omkring Amtas leder 27. juni:"Må vi ha dette?"

Gjesteblogger: Kjellaug Myhre
Etter kommunestyremøtet 27. juni besværet Amta seg på lederplass over at Rødt og FrP stemte mot delfinansiering av den nye fylkesveien ved bompenger i Tussekrysset / Rundvollbakkene.
Amtas implisitte syn på opposisjonspartienes rett til å hevde sine standpunkter er egnet til å forundre. Mener Amta at vi ikke skal benytte oss av vår demokratiske rett til å gi uttrykk for vårt syn? Vi kommer nok til å fortsette å hevde våre meninger uansett: Rødt forplikter seg overfor sine velgere, ikke overfor Amta. Og se bare: "Vi skal nok gjennom noen heftige runder på Amtas leserbrevsider før vi kan legge dette temaet bak oss." Amta får nok rett i sitt hjertesukk - dersom avisen ikke reagerer som den av og til gjør: Unnlater å ta inn leserbrev ledelsen ikke liker. Bekymringen for flertallspartienes mulige tap av velgere er kanskje Amtas egentlige ærend? For: "Det er ikke slik at politikerne som stemmer ja(,) ønsker å flå sine egne innbyggere for penger, få kjeft på sosiale medier og kanskje lide oppslutningsmessig ved neste kommunevalg." For vår del har vi i Rødt større tiltro til velgerne enn at denne saken avgjør deres valg til høsten. Og endelig: "Frp og Rødt stemte i realiteten nei til å fortsette planleggingen av ny og bedre adkomstvei. Slik er det med prinsipper, de har gjerne en konsekvens. Såfremt man ikke blir nedstemt, da. / Kanskje det var nettopp det de satset på." 
Selvsagt var vi klar over at vi ville bli nedstemt. Som vanlig. Beklager, Amta, den ufine insinuasjonen preller av som vann på gåsa. Rødt er vant til slikt. Rødts hovedpoeng i denne saken er at bompenger er en usosial form for skattlegging, noe journalisten ikke fikk med seg. Kanskje burde lederskribenten neste gang spandere etpar minutter på TV-overføringen før oppstart av sin raljering.
OG: Rødt mener fortsatt at
•statlige oppgaver skal finansieres av Staten,
•det er et nasjonalt flertallsansvar at "et nei ville innebære full stans i all planlegging, ingen ny og tryggere fylkesvei",
•regjering etter regjering har sviktet på dette og en rekke andre områder,
•alle politikere har rett til å fremme sitt partis meninger, uansett om de har sjanse for å bli hensyntatt eller ikke,
•politiske endringer ikke kommer av seg selv, men av at noen våger å stå for dem.

Kjellaug Myhre
"Uansvarlig", "upragmatisk", "populistisk" lokalpolitiker for
Nesodden Rødt

Wednesday, July 5, 2017

Signalen og troverdighet

Signalentomta 5. juli.   Flott? Sted for sommer-skål?
2. mars er overskriften i AMTA: "Komite-leder: - Tro det eller ei, men her kan det bli flott. Du kan ta sommer-skål"

Jeg tillot meg følgende kommentar 13 mars (som AMTA nektet å trykke i papiravisen på tross av purringer):

«Adland og sommeren uten Signalen?

Adland lover friskt servering på Signalen i sommer. Det skal altså søkes om byggetillatelse, bygges, godkjennes av mattilsynet, gies skjenkebevilgning osv. fra tilbyder er valgt og fram til sommeren. Noen av oss tviler. Hva slags lovnader kan Adland ha fått for å love noe slikt? Hvem sitter på en ferdig restaurant som nærmest kan heises på plass i løpet av noen uker?

Som leder av Plankomiteen er Adland en mektig mann. Han har tuklet til saksbehandling en god del ganger i årene som har gått. Sprenngingssaken og Bergerskog er eksempler.

Jeg skal ikke spå noe åpningstidspunkt. Men en god og legal prosess kan ikke gjennomføres fram til sommeren. Så får innbyggerne vurdere om hva og hvem som er årsaken dersom Nesoddfolket må finne seg andre steder å nyte sommerens gleder. «

Flere løfter

Den utvalgte, Tjers
land, støtter Adland og svarer 20 mars på AMTAs spørsmål: Åpent i sommer?
«Tro det eller ei, men her på Signalen blir det flott til sommeren»

Ny standard?

Kommunen har riktig lagt seg i selen. Ny skjenkebevilgning ble sendt til behandling uten at vesentlige offentlige papirer som politiatest osv forelå. Søknaden ble godkjent etter ekstraordinært møte etter 14 dager. Dersom ikke dette skal framstå som forskjellsbehandling har vi fått en helt ny standard for kommunal hjelpsomhet og effektiviitet som næringsdrivende skal merke seg.

Hvor er Signalen?

Etter denne siste raske saksbehandlingen skulle da alt ligge til rette for den lovede åpningen? 
I dag skriver vi 5 juli. Ikke et spadetak er så langt jeg kan se tatt? Hvor er restauranten? Hva er forklaringen eventuelt undskyldningen? Er Adland å stole på?

Geir Christensen
Rødt