Sunday, March 22, 2009

Hva bør staten bruke 633 milliarder til?

1. Investere i utdanning?
2. Investere i helse?
3. Gamble bort pengene på børs?

Alle som svarer 3 bør fortsette å stemme på FrP, H, KrF, V, AP eller SV. Stortinget vedtok enstemmig å øke oljefondets kjøp av aksjer i mars i fjor etter forslag fra finansminister Kristin Halvorsen.

Rødt skrev til Halvorsen før dette å ba om at oljefondet ble trukket ut av børsen.

Geir Christensen
1.kandidat for Rødt i Akershus

Har vi råd til lokal legevakt?

(eller om uansvarlige politikere)

SV brukte mest økonomiske argumenter når de valgte å stemme mot lokal legevakt.

Å hoste opp drøyt tre millioner kroner er vanskelig for en fattig kommune. Når jeg sier til folk at dette er hinderet for lokal legevakt, er den vanligste reaksjonen: - Koster det ikke mer? Dette kan da virkelig ikke hindre et så viktig tiltak.

Til tross for finanskrise vasser Norge fremdeles i penger, både privat og offentlig. I fjor betalte vi på Nesodden over 1 423 millioner i skatt, en øking på 142 millioner. Å bruke tre av disse millionene til å hente legevakta hjem burde være lett. Folks reaksjon er helt naturlig.

Problemet er at kommunene er fratatt mye av denne rikdommen. Bare 366 av skattemillionene kom tilbake til kommunen. Det aller meste av kommunens skattepenger går til oppvekst, utdanning og omsorg. For kommunen er det å vri ut tre millioner ekstra faktisk vanskelig. Vi som fikk det til i vårt budsjettforslag (R, KrF og MDG) måtte gjøre vanskelige valg.

Hva gjør vi som kommunepolitikere når staten tar stadig mer av skattepengene vi skulle hatt til skolesatsing og velferd fra oss? Når Stoltenberg og Halvorsen fører tradisjonell Høyrepolitikk med å sette unge og eldre bakerst og banksjefene først på prioriteringslisten?

Rødt vil sette søkelyset på dette og gjøre det så politisk pinlig at de må snu. Bl.a. ved å foreslå vedtak i kommunestyret som stiller krav til regjeringen om en virkelig kommunesatsing.

SV og AP har stemt mot dette og vært mest opptatt av å skryte av sin Rød/Grønne regjering. Dette virker til å holde vanskene med å opprettholde kommunal velferd usynlig for folk. Det er å sette partitaktiske hensyn foran befolkningens behov. Dette tillot jeg meg i kommunestyret å kalle uansvarlig i forhold til Nesoddens befolkning.

Mine forventninger til Hintze Holm og Moe er:

Enten: Ta et offentlig oppgjør med regjeringens undergraving av kommunal velferd og forlange at kommunene får beholde mer av skatteinntektene.
Eller: Aldri mer si at det er økonomisk vanskelig å få til tiltak av typen lokal legevakt.

Inntil dere gjør dette er dere i mine øyne uansvarlige mot befolkningen.

Geir Christensen
Rødt

Legevakten og Høyre

Høyres Harald Tronvik sa i kommunestyret at han ikke ønsket å gå bort fra en velfungerende og faglig gode legevaktordningen på Ski til fordel for lokal ordning på Nesodden. Høyre reagerte også nesten med vantro på vår påstand om at legevakten på Ski ikke er tilfredsstillende for befolkningen på Nesodden og lurte på hvordan vi kunne motsi den faglige ekspertisen.
Vi kjenner Tronvik som en rederlig man som mener det han sier. Vi vil derfor utfordre ham rundt følgende:

Vårt utgangspunkt er at det er brukerne som er ekspertene. Hvis ikke brukerne får den oppfølgingen de trenger, er ikke tilbudet tilfredsstillende. Da kan Høyre hente hvilken ”ekspert” som helst. Det spiller ingen rolle. Bare på våre få timer med underskriftsinnsamling siste uke fikk vi mange traumatiske historier tilsvarende de som ble nevnt i kommunestyret på torsdag. Det er for oss nok til å fastslå at Ski legevakt ikke dekker behovene. Jeg ber Tronvik forklare hvordan han kan si så sikkert at legevakta på Ski er tilfredsstillende for folk på Nesodden?
Høyre er partiet for de velstående. Gode kjøredoninger, gode forbindelser og private ordninger er antakelig mer utbredt enn i befolkningen som helhet. Har du undersøkt hvordan situasjonen oppleves for de som ikke har bil stående utenfor døra når noe skjer og/eller ikke har tusen kroner til drosje i lomma bestandig? Vi opplever Tronvik som en Høyrepolitiker som bryr seg, og vil derfor utfordre deg til å spørre 10 familier i denne situasjonen.

Litt grundigere undersøkelser blant brukerne tror vi vil avklare denne siden av saken. Da sitter vi igjen med det vi oppfattet som SV sitt standpunkt: Lokal legevakt er et godt ønske, men 3 millioner i ekstra utgifter er mer enn kommunen klarer. Det utsettelsesforslaget som AP, H og SV fikk vedtatt, medfører nye runder om legevakt. Rødt oppfordrer brukerne til å organisere seg. Dere er også velgere og er de som egentlig skal bestemme hva kommunestyret skal mene.

Rødt Nesodden

Rønnaug Stensrud
Geir Christensen

Norsk støtte til Israleske massedrap

Massedrapene som Israel har utført i Gasa med bombefly og tanks, gjøres med aktiv norsk hjelp.
- Norge selger våpen og våpendeler til Israel gjennom våre allierte.
- Norge investerer store penger i Israel gjennom oljefondet. Kristin Halvorsen avslo kravet fra SU, RU og AUF om å trekke oljefondet ut.

Vår utenriksminister snakker om de "to partene" som må slutte med vold. Okkupant- og apartheidstaten Israel, som har sperret inne Gazas befolkning, bombet og terrorisert den for å knuse all motstand, kan ikke slippe unna som en likeverdig sidestilt part med den palestinske motstanden og Hamas.

Situasjonen kan oppfattes litt som om utenriksministeren står å ser på et fengsel hvor tortur pågår.

Til offeret sier han: Vi kan ikke hjelpe deg før du slutter å sparke etter din motpart.

Til torturisten sier han: Fy deg, dette er ikke pent. Men hvis du vil kjøpe torturinstrumenter eller låne penger til det, så kan vi hjelpe deg.

Er dette en utenrikspolitikk som er Norge verdig?

Så lenge Norge og verdenssamfunnet ikke er villige til å benytte direkte midler, som økonomiske sanksjoner og handelsboikott, tillater man i praksis den Israelske statens vedvarende overgrep mot den palestinske befolkningen, slik imperialismens fanebærere, som Siv Jensen, ønsker det.