Thursday, September 20, 2018

Kommunestyret om NAV sin flytteanbefaling

Interpellasjon 5/9-2018:
«Kommunestyret viser til NAV sin rapport, hvor det står: «Brukere som er i full jobb, samtidig som de blir avhengig av økonomisk sosial hjelp, blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne».
Kommunestyret ber derfor NAV om å finne løsninger på ovennevnte spørsmål uten at noen må flytte ut av kommunen.»
Forslag fikk 11 stemmer (4 SV, 2 R, 4 MdG, 1 KrF) og falt
(AP, H, Frp og V stemte mot - 20 stemmer)
Debatten var underlig. Det ble hevdet at NAV ikke mener det de skriver. Nå gjøres mye i kommunen på bakrommet, men hvordan skal det bli hvis det kommunestyret skriftlig får melding om plutselig ikke gjelder fordi noen har snakket sammen? Rapporten gjelder selvfølgelig helt til noe annet blir bestemt. Beslutningen ovenfor betyr at NAV får lov å drive praksisen de beskriver.

Er det noe Nesodden kan være bekjent av?

Geir Christensen
Rødt

Wednesday, September 19, 2018

Et velment svar om utviklingen på Nesodden

Gjesteblogger Geir Brandstadmoen 

Jeg tror de fleste som engasjerer seg i politikken gjør det med gode intensjoner, og at vår debatt har minimalt å gjøre med ditt indre følelsesliv, men gjenspeiler at vi nok har svært ulike visjoner for Nesodden.
Jeg tror ikke at du bevisst ønsker å rasere Nesoddens særpreg, men dessverre er det iblant som det gamle ordtaket sier: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.
Da jeg i sin tid flyttet til Nesodden fra Oslo så jeg bare hvor mye jeg fikk for pengene, men over tid ble jeg veldig glad i denne underlige halvøya som virkelig er noe for seg selv. Men da så jeg også hvor sårbart det er, og hvor lett det er å gjøre uopprettelig skade. Det er dessverre altfor mange eksempler på byggeprosjekter på Nesodden som sårt hadde trengt politikere som hadde evnet å tenke helhetlig og se verdien av bevaring. Som du selv sa (og jeg ga deg berøm for) har Nesodden de siste årene vært preget av «lite planmessig utbygging.»
Jeg leste det du skrev om en sosial dimensjon i utbyggingen. Mitt problem er at det har Arbeiderpartiet sagt lenge, men det har i all hovedsak begrenset seg til festtaler. Hvis du nå offentlig bekrefter at Arbeiderpartiet skal omsette ordene til handling, så applauderer jeg det!
Jeg leste også det du skrev om ikke å bygge ned alt vi er glad i, og jeg vil gjerne tro deg på det. Men Skoklefallsletta er bare ett eksempel på det stikk motsatte. Hvis du nå faktisk tar avstand fra denne typen monsterprosjekter, så er det like gledelig som uventet.
Der jeg mener du forsøker å føre folk bak lyset er når du hevder at «Nesodden bare skal vokse forsiktig.» Det å planlegge 150 nye boliger hvert år er ikke å vokse forsiktig. Spesielt ikke når det ikke ligger inne noen begrensninger i forhold til at dette tallet kan øke betydelig. At arkitekt Bull-Hansen roser kommuneplanen har for meg langt mindre verdi enn de mange lokale som har innvendinger. Det er en grunn til at Beboeraksjonen på kort tid har fått rundt 1200 medlemmer. Neppe særlig overraskende er jeg en varm tilhenger av folket kommer til orde, og at viktige spørsmål bør avgjøres av folkeavstemninger.
Og ja – vi er enige om at debatten bør handle om løsninger, og at det bør legges til rette for at flere deltar i politikken. Avslutningsvis velger jeg derfor å ta din overskrift «jeg elsker offentlig debatt» på alvor, og håper det innebærer en ny tid med større åpenhet, og hvor spørsmål og innvendinger til flertallspartiene på Nesodden får konkrete svar og ikke bare generelle og uforpliktende utlegninger.
---
Innlegget som dette er et svar på ligger her
https://www.amta.no/debatt/nesodden/brandstadmoen/ordforer-wickholm-jeg-elsker-offentlig-debatt/o/5-3-435015

Wednesday, September 12, 2018

Barnefattigdom - det nye moteordet?

Gjesteblogger Christine Tetlie


I kommunestyremøte på Nesodden 5 September 2018 sto barnefattigdom på agendaen.I lengre tid har det vært mye snakk om barnefattigdom i den offentlige debatten.Og snakk var alt det ble til i Nesodden kommunestyre også.

Fine formuleringer løser ikke problemene til de som ikke har penger til å delta i felleskapet .Fine formuleringer løser ikke de skader som skapes i en liten barnekropp når foreldrene ikke har råd til sunn mat..Et konkret forslag fra SV og Rødt om at barnetrygden ikke skal trekkes fra i sosialstønaden på Nesodden, ble nedstemt. Selvsagt! Det sørget koalisjonen Høyre / Ap, med FrP på slep, for. Resten av kommunestyret Venstre MDG SV og Rødt stemte for å la barnetrygden gå til den den er ment til nemlig barnet. Å trekke fra barnetrygden når sosialstønaden beregnes, er å gjøre fattige barn enda fattigere. Og Nesodden kommunestyre har myndighet til å endre denne hjerteløse praksisen. Det er viljen det står på. Det politiske flertallets vilje. Og denne viljen er dessverre ikke til stede.

Barnetrygden er den ytelsen som fratas en av de de aller aller mest vanskeligstilte i Norge: Sosialhjelpsmottakere,dvs :du som har blitt syk, mistet jobben, er i en livskrise eller andre hendelser som har bidratt til at du trenger litt hjelp på veien i ditt liv. De veiledende sosialsatser på Nesodden ligger langt under SIFO normen av hva som skal til å ha et anstendig livsopphold, og beløpene gitt til ekstrautgifter er meget lave. Tatt i betraktning at vi har opplevd en høy prisstigning på mat,da spesielt melkeprodukter og grønnsaker blir det ikke så lett å få husholdningen til å gå rundt med et allerede magert budsjett. 

Så hvordan løses barnefattigdommen best? Jeg tror det er så enkelt som å begynne med en ting først. Bedre økonomi. La barnet og dets familie få lov å beholde barnetrygden til barnets  utgifter. La barnet ha den tryggheten å vite det er litt ekstra der til han eller hun ,kanskje en bursdag, reisepenger et kinobesøk alt dette som koster så lite, men betyr så mye spesielt for de som ikke har råd å være med. Barnetrygden er som kjent ikke begrenset oppover. Du kan være aldri så velstående, du mottar barnetrygd uansett. Dermed blir fradrag av barnetrygden i sosialstønaden enda en snedig måte å ta fra de fattige og gi til de rike på. La ALLE Nesoddens barn få muligheten til å delta i det sosiale livet! Ingen barn skal måtte avstå fra aktiviteter sammen med andre barn fordi familien ikke har råd til utstyr, deltageravgift eller pene klær. La barna få litt likere forutsetninger. 

Med vennlig hilsen 
Christine Tetlie

Ps! Jeg vil oppfordre politikerne i Arbeiderpartiet Høyre og FrP å prøve å leve på sosialstønadssatsene Nesodden kommune anvender. LYKKE TIL!

Hvis det blir for hardcore, les boka "Ulikhetens pris" av Richard Wilkinson og Kate PickettDen viser hvorfor likere fordeling er bedre for alle

Monday, September 10, 2018

Hvem kan man stole på?

Gjesteblogger: Geir Brandstadmoen                           

Ordfører Wickholm har i Amta nylig er innlegg under tittelen "Hvem kan man stole på?" Det blir nesten for fristende å svare på, men jeg hat tiltro til at folk flest på Nesodden finner sitt svar ved neste valg.                                             

Det som bør bekymre er at den røde tråden i Wickholms innlegg er ønsket om å begrense den offentlige debatten. Han hevder at Rødt har kommet med en rekke påstander (som han åpenbart oppfatter som kritiske), men jeg ber alle merke seg er at Wickholm ikke imøtegår eller benekter noen av disse såkalte påstandene fra Rødt, han bare kritiserer formen de har kommet i. Fiffig, men lett gjennomskuelig.
Deretter forsøker han å få det å virke som om Rødt angriper alle som jobber i kommunen, hvilket selvfølgelig er meningsløst. De aller fleste som jobber i kommunen gjør en førsteklasses jobb til de flestes beste hver eneste dag. Kritikk av Wickholm og Adland er ikke kritikk av de ansatte i Nesodden kommune!
Så forsøker Wickholm å gi inntrykk av saksbehandlingen i kommunen er lett tilgjengelig for alle, samtidig som mange føler at det blir stadig flere lukkede møter og avtaler på bakrommet.
Wickholm hevder å være opptatt av at vanlige folk skal ha råd til å bo på Nesodden, og det er flott, men å bygge mye er ingen garanti for at prisene holdes nede, spesielt ikke hvis Arbeiderpartiet og Høyre fortsetter å være like uinteressert i sosial boligbygging som de har vært så langt. Det er ingen menneskerett at det skal være plass til alle som ønsker å bo på Nesodden, spesielt ikke hvis det raserer mye av det som gjorde Nesodden attraktivt i utgangspunktet. 
I innlegget kritiserer Wickholm de som "kan fortelle deg med hundre prosent sikkerhet hvordan verden henger sammen." Likevel gjør han akkurat det samme selv ved å hevde at Nesodden "bare skal vokse forsiktig." Det er jo selve kjernen i problemet. Stadig flere på Nesodden innser at den veksten det legges opp til er alt annet enn forsiktig. Etter Wickholm og Adlands syn skal Nesodden absorbere flere tusen mennesker de neste årene, og Wickholm påpeker selv hvor mye det vil kreve av vann, vei, skoler og barnehager. Det vil bli dyrt, og det vil kreve store inngrep.
Avslutningsvis peker Wickholm på et godt og viktig poeng - at mange bra folk ikke vil stille på listene. Jeg tror ikke et øyeblikk at det skyldes redselen for leserinnlegg i Amta. Jeg tror det skyldes en følelse av avmakt i forhold til at avstanden mellom politisk ledelse og folk flest blir stadig større.
Innlegget til Wickholm finner du her:  https://www.amta.no/debatt/nesodden/politikk/hvem-kan-man-stole-pa/o/5-3-430779

Saturday, September 8, 2018

Signalen: Her er «Rødt sitt tull»

Det slår ikke Tor Henning Larsen (AMTA 7/9) at det er noe rart når Oslofjordens antakelig fineste restauranttomt utlyses så ender kommunen opp med en -1- tilbyder?
 • At denne aktøren har vært inne tidlig og at riving samt utlysning er svært likt hans ønsker.
 • At ingen andre aktører finner lønnsomhet i et prosjekt med utleie fra mai 2017 på 5 år?
 • At heller ikke denne aktøren klarer å få lån på så kort driftstid og derfor får forlenget kontrakten med ca 2 år i ettertid
Larsen vet godt at byggesøknader kan ta lang tid og at «skjær i sjøen» også er søkers ansvar å finne ut av. (Selvfølgelig også kommunens)
Det var altså ikke spesielt vanskelig å spå at åpningen ville ta tid. se: https://roedt.blogspot.com/2017/03/adland-og-sommeren-uten-signalen.html
og: https://roedt.blogspot.com/2017/03/signalen-og-elefanten-i-rommet.html

Geir Christensen
Rødt

Her er innlegget til Larsen til orientering:

Å påstå at Tjersland & Co har fått spesialbehandling på Signalen, er like dumt som å påstå at Donald Trump er en flink president, og en sympatisk fyr.
Da Signalen Sjøbad AS inngikk en femårskontrakt med Nesodden kommune om å leie Signalen var partene uvitende om en rekke «skjær i sjøen», som dessverre har forsinket prosjektet med 1,5 år. Dermed gjenstår det kun 3,5 år av leiekontrakten, og Tjersland & Co har derfor bedt kommunen om å «fremdatere» leiekontrakten til mars 2019.
At Nesodden kommune kunne leie ut eiendommen uten å avklare «skjærene i sjøen» (Statens Vegvesen, Akershus Trafikkterminaler, vann og avløp, osv.) er for meg ubegripelig.
Påstanden om spesialbehandling faller følgelig på sin egen urimelighet.
Nesodden kommune (og mange av politikerne) bør følgelig takke høyere makter for at kommunen ikke har blitt saksøkt.

Monday, September 3, 2018

Signalen: Enda mer spesialbehandling av Tjersland


Erik Adland ledet saken om Signalentomta
Det var stort leven rundt riving av Signalen og «anbudsrunden» som ble laget slik at bare en tilbyder stod igjen. Opplegget ble sterkt kritisert for å favorisere den foretrukne aktøren og være et opplegg som de facto forhindret konkurranse. Nå kaster også Tjersland kortene og skriver at han ikke klarer å skaffe kapital nok for å bygge noe som skal forrente seg på de 3,5 årene som står igjen av femårskontrakten.
Da er det naturlig å gå tilbake til start og utlyse stedet på langtidskontrakt hvor mange aktører kan delta og vi kan få en realistisk kontrakt på grunnlag av reell konkurranse.
Saken kom opp i formannskapsmøte 29/8 under eventuelt, uten sakspapirer. Flertallet (AP, H og V) ville heller gå enda lenger i å gi særfordeler til den utvalgte. De valgte å forlenge kontraktsiden med Tjersland med inntil 2 år.
Rødt anket vedtaket inn for kommunestyret. Ordfører Wickholm valgte da å bruke hasteparagrafen slik at lovnad kunne gies uten kommunestyrebehandling.
Spørsmålet som ble stilt for ett og et halvt år siden om hvordan Tjersland kunne planlegge langsiktig på tross av en femårsavtale ble ikke besvart. Spørsmålet blir enda mer aktuelt nå: Er noe avtalt «på bakrommet»?
Alle Nesoddens innbyggere fortjener å få vite hvorfor stedet fortsatt ligger brakk.Geir Christensen
Rødt

Sunday, September 2, 2018

Ryktespredning av ordfører og varaordfører


For første gang i varslingsutvalgets historie blir en sak bekjentgjort offentlig. Under «drøftinger av etisk reglement» i Formannskapet 29/8 brukte ordfører Wickholm og varaordfører Adland anledningen til å lansere et stort problem med at en politiker var meldt inn for varslingsutvalget for brudd på det etiske reglementet. Det er fritt fram for å varsle om alt. Det er varslingsutvalget som må vurdere om de har noe å følge opp. Så langt jeg kjenner foreligger ikke noe vedtak om det. (med forbehold om at jeg er nektet innsyn) Det er derfor både alvorlig og lite etisk (jfr. kommunens etiske retninslinje) at begge uttaler seg som om påstanden som er satt fram for varslingsutvalget er et faktum og starter en diskusjon om sanksjonsmuligheter.

Å spre rykte om at noe alvorlig har skjedd uten at påstandene dokumenteres oppleves som en nokså
ufin form for argumentasjon, spesielt når dette skjer gjennom et kommunalt organ som formannskapet. Jeg utfordrer de to lederne om å si offentlig hva det handler om.
Kom med sitatene det er snakk om og påvis hvordan de er uetiske!

Uten fakta på bordet er det å koke suppe for offentligheten uten engang å starte med en spiker.

Hva saken handler om

Utvalgets sekretær skriver til oss: «Varslingutvalget i Nesodden kommune har mottatt en varsling om Rødt sine / dine ytringer i blant annet i Nesoddposten om omsorgstilbudet til barn Nesodden kommune.»

Dersom de to politikerne ikke forhaster seg med å fortelle hva klagen egentlig handler om kan du sjekke selv. Klagen viser til tre dokumenter:
 • En interpellasjonen i kommunestyret»:
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2018019203&dokid=645312&versjon=1&variant=A&

Geir Christensen
Rødt

PS – Oppmerksomheten rundt en kommunal institusjon slik du kan lese om i henvisningene her, er selvfølgelig ubehagelig for ansatte. Men å bruke ansattes ubehag som argument for angrep på de som tar fatt i varslene, er det motsatte av hva som er et varslingsutvalg sin oppgave.

Monday, August 27, 2018

Misbruk av varslingsutvalg

Erik Adland er leder av kommunens varslingsutvalg
Varslingsutvalget i Nesodden kommune har mottatt en varsling mot Rødt for «brudd på kommunens etiske reglement»

Saken handler opprinnelig om alvorlige tilfelle av omsorgssvikt på en kommunal institusjon som nettavisen Nesoddposten skrev om offentlig i vår. Se: http://nesodden.roedt.no/wp-content/uploads/2018/04/Nesodden.pdf
Det blir spesielt å bruke et varslingsutvalg til å klage på oss som vidrebragte opplysningene om medisinsk uforsvarlig behandling av barn og har tatt det opp i kommunale organer.

Rødt har ikke mottatt noen opplysninger som sier konkret hva som skal være brudd på det etiske reglementet. Generelle påstander uten tilknytning til faktiske hendelser er selvfølgelig umulig å svare ut. Vårt ønske om konkretisering har utvalget ikke villet bidra til.

Varslingsutvalget har avslått å ha møte med Rødt på tross av gjentatte krav om dette, og understreket at de vil behandle varselet slik det foreligger.

To av dokumentene som klagen viser til er aviser. Henholdsvis nettavisen Nesoddposten og Rødt Nytt Nesodden som utgies av partilaget Rødt på Nesodden. Begge redigeres etter redaktørplakaten og kan klages inn for pressens faglige utvalg. Det er spesielt at et kommunalt utvalg bes om å vurdere avisoppslag og som omhandler spørsmål knyttet til ytringsfriheten. Det hører med til historien at ingen av avisene har mottatt noen melding med kritikk eller rettelser til oppslag.

Utvalgets leder: Erik Adland melder i dag 27/8: Møtet (med Rødt) er avlyst etter gårsdagens tilbakemelding fra deg (krav om innsyn), og Varslingsutvalget tar nå saken til behandling slik den foreligger.

Hvorfor ønsker utvalget å behandle saken uten våre synspunkter? Det er grunn til å frykte at konklusjoner er trukket på forhånd. Det er viktig at denne typen utvalg ikke misbrukes i partipolitisk spill.

Framgangsmåten til utvalget er i strid med elementær rettsikkerhet. Og det er i strid med oppgaven utvalget faktisk har – å sørge for at varslere får vurdert sine spørsmål på en trygg måte.

Nesodden Rødt

Thursday, August 23, 2018

Kamp mot barnefattigdom

 Interpellasjon til kommunestyremøtet 5. september:

I rapport til kommunestyret i sak 145/17 om økonomisk sosialhjelp skriver NAV:  «Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengig av økonomisk sosialhjelp blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne». 

At en slik "anbefaling" til mennesker i en vanskelig situasjon er hjerteløs, er en ting. NAV mener altså at familier skal rykkes opp med rot, fra sitt miljø, venner, omgangskrets, skole, barnehage her på Nesodden, for at Nesodden kommune skal kunne spare noen kroner. Men å hjelpe mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon til å bli selvhjulpne, gjør man ikke ved å gjøre livssituasjonen enda vondere for dem. Det gjør man ved å bidra til at de igjen får en akseptabel økonomisk situasjon. En ting er det uakseptable i at arbeid ikke finansierer livsopphold lenger. Det beror på et stadig mer løst arbeidsmarked med arbeidsvilkår som ikke hadde blitt akseptert for noen år siden får lov til å florere og utvikle seg. Det kan ikke politikere og administrasjon på Nesodden endre - på kort sikt. Også de fattigdomsfremmende, meget lave satsene for sosiale ytelser krever en nasjonal innsats. Da trengs det en regjering som ikke gir til de rike ved å ta fra de fattige. Men det NAV på Nesodden KAN gjøre noe med, er det uforståelige og dypt urettferdige systemet som tillater å trekke barnetrygden fra når det gis sosiale ytelser som er elendige fra før av. Det er disse lave satsene som fører mennesker i en vanskelig situasjon inn i en vond sirkel. Mottagerne av økonomisk sosialhjelp trenger bistand til å gjenoppbygge en verdig livssituasjon, og det gjør ikke NAV ved å legge sten til byrden. Tvert imot.

Denne måten å behandle mennesker i en vanskelig livssituasjon på, er gjeldende politikk, dersom kommunestyret ikke gir klar instruks om at slik skal ikke våre innbyggere behandles.

Denne praksisen kan bare endres ved at kommunestyret gir klar instruks om hvordan slike saker skal behandles. Det er på denne bakgrunn Rødt og SV fremmer følgende vedtaksforslag: 

Kommunestyret viser til NAV sin rapport, hvor det står:   «Brukere som er i full jobb, samtidig som de blir avhengig av økonomisk sosialhjelp, blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne». Vi finner et slikt menneskesyn opprørende. Det dreier seg om familier, som forventes å skulle rives opp fra sosiale nettverk, skole- og barnehagemiljø med mer. Dette dreier seg om mennesker, mens NAV Nesodden tydeligvis utelukkende tenker på å spare noen kroner. Kommunestyret ber derfor NAV om å finne løsninger på ovennevnte spørsmål uten at noen må flytte ut av kommunen. 

I beregningsgrunnlaget for sosialhjelp skal barnetrygd i fremtiden ikke regnes inn, dette legges inn i kommunebudsjettene fra og med budsjettet for 2019.

Rødt og SV ved 

Claudia Behrens og Kjellaug Myhre


Sunday, July 22, 2018

Høringssvar til Kommuneplanen fra Nesodden RødtRødt leverer vanligvis ikke høringssvar siden vi selv skal være med å behandle resultatet i kommunestyret. I dette tilfelle gjør vi det allikevel da det er viktig for oss å få administrasjonens vurderinger og å få offentlig debatt om punkter. Vi beklager at sentrale spørsmål som
 • Ønsket vekst for Nesodden. Hvor stor utbygging tåler Nesodden i forhold til å ivareta grønne verdier.
 • Sovekommune eller bygder det kan leves hele liv i? Forholdet mellom boliger, arbeidsplasser, kommunale institusjoner og service, butikker og uteliv
 • Rekkefølgebestemmelser ved utbygging.
ikke blir grundig drøftet i utsendte forslag. Vi synes dette er svært viktige spørsmål som innbyggerne hadde fortjent bedre belyst.

Samfunnsdelen

Samfunndelen av kommuneplanen skal være det overordnede styringsdokumentet for kommunen i fire år. Vi synes ikke foreliggende forslag er klart nok på prioriteringer og målsettinger til å fylle denne oppgaven. Her nøyer vi oss med å ta opp noen få spørsmål vi ønsker skal inn.

Åpenhet

I eksisterende kommuneplan står det: «Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.» På dette punktet er praksisen til kommuneadministrasjonen, med støtte fra det politiske flertallet, stikk motsatt. En lukkhetskultur som stenger for innsyn og utvikling. At praksisen strider mot vedtatt politikk gjør det lettere å bekjempe denne ukulturen. Vi synes prinsippet bør forsvares og ønsker det inn i neste kommuneplan også.

Innbyggerne skal styre – også mellom valgene

Det finnes en rekke krav til høringer m.m. som er ment som tiltak for å gi innbyggerne innflytelse også på politikken mellom valgene. Det politiske flertallet de siste 7 årene har vektlagt at de er valgt og skal styre på vegne av innbyggerne. Vår opplevelse er at dette synet også får som konsekvens at høringsuttalelser ikke taes alvorlig nok og at høringsfrister blir betraktet som en slitsom formalitet som helst skal legges slik at for mye engasjement unngåes. Dette er uverdig og vi ønsker inn i kommuneplanen bestemmelser om at innbyggerne skal taes på alvor.

Økologisk bærekraftig

Nesodden har et særskilt ansvar på å ivareta de spesielle naturtypene som finnes i indre Oslofjord.
Det krever grunnleggende endring av kommunens politikk fra vekst og nedbygging til vern og utvikling av våre naturtyper.

For å få til dette har vi som mål:
 1. Få varig vern av Nesoddmarka under markaloven med alle områder som nå er definert som H560, Skoklefallskogen samt flere forbindelseslinjer til sjøen. Tidsmål: 2020
 2. Sjøområdene må få tilsvarende vernebestemmelser Tidsmål 2022
 3. Det legges til rette for gangbare samfunn. Kommuneplanleggingen tar utgangspunkt i at flest mulig tilbud skal finnes i alle våre seks grender. Ved plassering av boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, eldreomsorg, utesteder, butikker osv. bør det legges til rette for tilgjengelighet innenfor gangavstand. Areal til næring og tiltak for å få nye arbeidsplasser skal prioriteres.
Tidsmål: 2025: Utpendling maksimalt 4000 daglig
 1. Boligbygging reduseres til ca 50 boliger årlig. Dersom det kan bygges flere billige boliger utenfor markedet kan det dispenseres fra dette.


Nytt avsnitt – Nesodden for alle – sosial utjevning

Sosial utjevning er grunnleggende for samfunnsutviklingen

 1. Det viktigste tiltaket for å få til sosial utjevning er å tilrettelegge for bygging av billige boliger utenfor markedet. Det gjøres både som utleieboliger og som husleieregulerte borettslag med kjøpspris betydelig under markedspris. Kommunen legger opp til at minst 30% av nybygging skal bestå av slike leiligheter.
 2. Fellestiltak for alle
Kommunen skal arbeide systematisk for utvikling av tilbud som er gratis og for alle.
Biblioteket skal ha høy kvalitet og skaffe til veie kunnskap på alle nivåer.
Tilgang til gratis internett/datatilgang skal utvides og gjøres lettere.
Kommunale utlånsordninger for fritidsutstyr utvikles og samarbeid med idretten søkes utviklet for å gi inntektsgraderte medlemskontingenter.

Trafikk:

er nesten ute av ny plan. Kommunen bestemmer lite direkte, men det er allikevel viktig å være aktiv i forhold til RUTER og fylket:

Fra målsettinger i gammel plan:
«Mål for innsatsområde kommunikasjon og samferdsel:
Et godt kollektivtilbud på Nesodden og mellom Nesodden – Oslo, Lysaker, Ski og Ås
Infrastruktur som fremmer ønsket næringsutvikling og som er i henhold til
kommunens klimamål
Forbedre kommunens veiforbindelse i sør gjennom Frogn i henhold til vedtatt
kommunedelplan for Rv 156 Nesodden Bråtan –Tusse»

Vi ønsker inn disse punktene med følgende tillegg:
 • Ski, Ås og Frogn.
 • Veiforbindelse Bråten - Tusse i tunnel
 • Gang- og sykkelveier bygges ut i stort tempo
 • Fossilfrie ferger og busser taes i bruk. Tidsmål 2022.


Arealdelen:

Forslag til kommuneplanens arealdel:

Det lages rekkefølgebestemmelser som gir kommunestyret kontroll over utbyggingtakten. Vi foreslår: Det gies maksimalt igangsettelsestillatelse for xx antall boliger årlig. Xx legges inn med tallet for boligbygging som blir vedtatt. I tillegg lages det mer nøyaktige krav til rekkefølgebestemmelser slik at all infrastruktur er på plass før utbygging. Det gjelder vei, gang- og sykkelvei, vann, kloakk, skoleplasser (realistisk) barnehageplasser (realistisk) osv.

Til kart vekstgrenser Tangen:

 1. Område 2E Taes alle områder som i dag er grøntområder ut og sones til fritids og naturområder. (Tangenhøyden)
 2. Område 3 taes alle områder som ikke er bebygd ut og sones til LNF. (Skoklefall)
 3. Områder rundt Skoklefalltjern knyttes bedre sammen med hensynsone marka lenger sør. LNFområdet utvides sør for Kapellveien.
 4. Transformasjonsområdene (H8...)gjennomgåes på nytt. Ferdig utbygde områder taes ut.
 5. Område 2F taes ut av vekstområde.
 6. Et større område rundt Tangentuppen (innklusive «F) reguleres til offentlige formål, LNF og næring. Området utredes særskilt for utvikling av næring, særskilt kulturnæring og offentlige tiltak.

Bergerskog
 • Ubebygde områder i Bergerskog (Øst for riksveien) sones til LNF

Det store prosjektet i Bergerskog er nå skrinlagt, men fremdeles er to teiger sonet til henholdsvis boligbygging og tjenesteyting. Hele området bør vernes.

Vekstgrenser Fagerstrand:
 • Det lages mer detaljerte rekkefølgebestemmelser som sikrer at all nødvendig infrastruktur er på plass før byggetillatelse gies. (Veiløsninger, Gang- og sykkelveier, skole- og barnehagekapasitet, vann- og kloakkdimensjonering osv. )
 • Næringsutvikling prioriteres

Til bestemmelsene:

Dyrkbar mark:

 1. All dyrkbar jord taes ut av langsiktige vektsgrenser og beholdes/sones til Landbruk

§3 punkt 4. Siste del strykes slik at setningen blir: Jordlovens §9 og §12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen.

Hensikt: Ikke åpne for omdisponering av dyrket mark

Utbyggingsavtaler
§4 punkt 2. til markedspris strykes.
Hensikt: Det kan søkes om dispensasjon fra denne bestemmelsen slik at det blir mulig å bygge boliger betydelig under markedspris. Helst ned mot byggekostnadene.

Det samme rettes i kulepunkt 11

Utearealer
§7 minimum til uteoppholdsplass for blokkbebyggelse økes til 100m
§ 28 punkt 16. Minimumskrav til uteoppholdsarealer endres til 50 hvorav 20 til lek.

Også blokkboere trenger utearealer.


Vannbåren varme
§8 Tekniske løsninger – Vannbåren varme. Skal det vurderes endres til skal det legges til rette for

Gang og sykkelveier
§ 14 Transport og trafikk. Endring bør erstattes med skal og vurderes taes ut. Altså gang og sykkelvei skal medtaes....

Svartlistede arter
§ 21 punkt 1: Svartlistede arter skal (så langt som mulig) unngåes. Det i parentesen taes ut.


Thursday, July 19, 2018

Forvirret etter Trumps utspill i NATOmøtet og møtet med Putin?

Fredag 10. august  kl 20:00 er det muligheter for dypdykk på Minisommerleiren til Nesodden Rødt på Svestad (Furukollen)
Imperialismen i 2018:
Maktendringene og faren for verdenskrig. Vil verden overleve USAs sammenbrudd? Hva er oppgavene for antiimperialister?
Innledere:  
Marianne Gullie, internasjonal leder i Rødt
Steinar Eraker, leder i Stopp NATO
Plenumsdiskusjon

 

Saturday, June 30, 2018

Sommerleir på Nesodden: Programmet
Da er programmet klart:
Torsdag 9. August

Innsjekking fra 16:00
Tidene nedenfor er veiledende og vil bli tilpasset diskusjonene

kl 20:00 La mistica

= Nøkkelen er hjertebankende begeistring.
Å bruke erfaringer fra fmln i El Salvador til å få ivrige og aktive politiske grupper.
Inger Johanne Norberg innleder


kl 21:30 Kveldskos


Fredag 10. august

10:00 Gruppearbeid la mistica

11:30 Venn og fiende?
Klasseanalyse av Norge 2018
Hvem har interesse av maktendring og sosialisme
Hvem har interesse av fortsatt kapitalisme?

Her ser vi på hva som er «venstre» og «høyre» i dette perspektivet og på grunnleggende institusjoner som
 • staten
 • mediene
 • organisasjonslivet

Innledere: Marie Sneve Martiniusen (Nestleder i Rødt)
Odd Edvardsen (Har laget klasseanalysen av Nesodden)

13:30 Lang pause

16:00 Gruppearbeid - Venn og fiende

20:00 Imperialismen i 2018:
Maktendringene og faren for verdenskrig. Vil verden overleve USAs sammenbrudd? Hva er oppgavene for antiimperialister?
Innledere: Marianne Gullie, internasjonal leder i Rødt
Steinar Eraker, leder i Stopp NATO
Plenumsdiskusjon

21:30 Kveldskos


Lørdag 11. august

10:00 Gruppearbeid og oppsummering Venn og fiende
11:30 Oppgavene for et revolusjonært parti

Hva må være på plass for en sosialistisk endring? Hvordan skal vi forberede dette? Skal vi dra sosialdemokratiet til venstre eller nedkjempe det?
Innledere: Jokke Fjellstad fra strategikomiteen
Leidulf Husjord

13:30 Lang pause

16:00 Gruppearbeid - Oppgavene for et revolusjonært parti

20:00 Forbilder for Rødt
I kjølvannet av sosialdemokratiets sammenbrudd vokser det fram store nye venstrebevegelser. Mange vil, som alltid i brytningstider, feile. Syriza i Hellas er et tydelig eksempel. Noen vil lykkes. Hvem egner seg som forbilde for Rødt? Kort presentasjon og plenumsdebatt.
Sanders USA og Corbyns England Reidar Strisand
PTB Belgia og PKK Kurdistan Johan Petter Andresen


Søndag 12. august

10:00 Gruppearbeid og oppsummering Oppgavene for et revolusjonært parti

14:00 Leiroppsummering

15:00 Opprydding og avreise

Verksted legges inn etter ønske:
Slik finner vi materiale til klasseanalyse av vår kommune
Odd Edvardsen veileder

Vi gleder oss til årets leir med godt og rødt samvær og samarbeid.

PraktiskPåmelding til geirchris@gmail.com tlf 97631052 med opplysninger om
 • barn som trenger tilsyn
 • spesielle matbehov ( det blir gresk kjøkken)
 • Pris for hele leiren 1000 kr. Døgnpris 350/200 kr (med eller uten overnatting). Vi ser gjerne at du forhåndsbetaler til konto 1506.09.03376. - Nesodden Rødt Søk om nedsettelse hvis du har dårlig økonomi.

Thursday, June 28, 2018

Boligbygging årlig: 100 – 150 – 500?

Diskusjonen om bygging av 100 eller 150 boliger årlig i utkastet til ny kommuneplan virker som en lek med tenk på et tall. Administrasjonen bekreftet på møtet på Tangenten 14/6 at det i planen ikke ligger noen mekanismer som begrenser boligbyggingen ut over vedtak i de enkelte reguleringsplanene. Der synes aldri totalvirkningen. Administrasjonens egne prognoser sier rask øking til over 500 boliger årlig:

«Boligprognose
Boligprognosen er per 16.05.18. Dette er skjønnsmessig vurdering om når kjente boligprosjekter kan
antas å være ferdigstilt. Jo lengre frem i tid, jo større usikkerhet er det knyttet til realisering.
Hovedformålet med prognosen er å skaffe en oversikt over forventet befolkningsvekst, spesielt med
sikte på kretsbelastning for barnehage, skole og andre strukturforhold.»

Forventet boligbygging
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 senere sum
Totalt 146 151 192 258 220 483 562 458 374 2844
I Myklerud 30 84 47 39 63 278 297 284 185 1307

Her er altså bare kjente boligprosjekter med, og de er svært nøkternt regnet. Hvis jeg husker rett, sa Arve Ruud at her var bare 300 boliger på Fagerstrand brygge regnet inn, mens utbygger ønsker 800. Den mye omtalte økolandsbyen med inntil 600 boliger er ikke med og heller ikke det nylig lanserte prosjektet kalt Ruud miljøgrend med 400 boliger, bare for å nevne litt.
Vi står altså foran en formidabel byggeboom som ikke forslaget til kommuneplan prøver å begrense på noen måte. Tvert imot arbeides det iherdig for å få til mer bygging enn det som det egentlig er rom for innenfor sentrale bestemmelser.

Det er viktig å merke seg at denne byggingen skjer i et område med svært høye tomtepriser. Alle boliger skal bygges til «markedspris», altså for den bedrestilte delen av befolkningen. Vi selger  ut Nesodden sine naturperler til det kjøpesterke publikumet i Oslo-området og lager overklassegetto på Nesodden. Disse vil vi med dagens plan få til Nesodden framfor Ski og Ås, hvor fylket ønsker å konsentrere utbyggingen. Ingen av disse boligene vil være oppnåelige for den tredjedelen av dagens ungdom som nå er utestengt fra å eie sin egen bolig.

Sett tak

Alle som mener et skvatt om å begrense boligbyggingen til 100 eller 150 boliger må altså krever effektive tiltak. Det enkleste er sannsynligvis å innføre reguleringsbestemmelser. «Det gies ikke byggetillatelse til mer enn x antall boliger årlig».

Uten slike begrensinger vil den reelle boligpolitikken være:
La utbyggere bygge hva de vil, så fort som vi kan få til, uten å tråkke for hardt på sentrale myndigheter sine vilkår.

Ønsker vi andre prioriteringer som:
 • Sosial boligbygging
 • Arbeidsplasser
 • Vern av miljø og naturverdier
kreves en helt annen plan som tar sikte på å styre kapitalkreftene.

Geir Christensen
Rødt