Tuesday, August 19, 2014

En ordfører uten arbeidsgiveransvar?

Noen rare uttalelser fra ordfører Sandberg om lærerstreiken tirsdag i AMTA trenger oppklaring. Derfor disse spørsmålene:

"Vi har gitt forhandlingsretten til Kommunenes Sentralforbund (KS)" sier Sandberg som forklaring på at hun ikke vil gjøre noe annet enn å være loyal mot KS sine krav.
Hvem er ansvarlig arbeidsgiver for lærerne i Nesodden kommune? Er det noen andre enn kommunestyret med Sandberg som ordfører?

Oppgaver kan delegeres eller gies videre. Men kan ansvaret gies bort? Kan kommunestyret fraskrive seg ansvaret for å bidra til å løse lærerkonflikten?

"Vi som kommunepolitikere må ikke undergrave den frie forhandlingsretten" sier Sandberg som forklaring på at hun ikke vil be KS droppe kravene til endringer i arbeidstidsavtalen.
Består ikke forhandlinger nettopp i at partene modererer sine krav? Hvordan skal konflikten kunne løses uten at noen krav trekkes?

Hvem andre enn den ansvarlige arbeidsgiveren, kommunestyrene i forhandlingsområdet, skal kunne ta initiativet til det?

Hvilke politiske vedtak har hun i ryggen for å støtte KS sine krav til endringer i arbeidstidsavtalen?t

Jeg håper Sandberg vil svare skikkelig på disse spørsmålene. Jeg minner også om spørsmål jeg stilte i AMTA  11. August:
Hva stemte Nesodden kommune ved uravstemningen i KS? Ja, Nei eller unnlot kommunen å stemme?
Hvilket politisk organ bestemte kommunens politikk?

Dette er opplysninger som innbyggerne har krav på innsyn i.

Ordførerens oppgave er å formidle kommunens standpunkter i viktige spørsmål. Så langt ser det ut som om fakta og standpunkter blir forsøkt hemmeligholdt mens Nesodden kommune faktisk tilhører et mindretall av støttespillere til KS sine knallharde krav.  Opp mot 70% av de spurte kommunestyrerepresentantane i Kommunal Rapport sin spørreundersøkelse var skeptiske til KS sitt løp. Det er skremmende at KS kan kjøre videre på tross av manglende støtte fra de som KS forhandler på vegne av. Hvordan kan det skje?

Nesodden Rødt
Geir Christensen

No comments: