Monday, November 20, 2017

Ladestasjon på Tangen brygge

Det er nå flere år siden den første el-fergen ble satt i drift.
Rapporten fra RUTER forelå endelig i vår og mye taler for at overgang til el.ferger mellom Nesoddtangen og Oslo kan gå raskt. Men i rapporten er bare ladepunkt på Aker brygge foreslått og rutene foreslått endret slik at liggetiden i Oslo blir lengst mulig.
For Nesodden vil det bety mye å få ladepunkt på Nesodden også. Både for å få god trafikkavvikling og for å få tilpasset mulighetene for å få el-busser raskt.
Vi fremmer derfor følgende interpellasjon til kommunestyret 6/12:

El.ferge og el.buss på Nesodden

Vedtaksforslag:
Nesodden kommunestyre ber ordfører sende brev til Akershus fylkesting med følgende anmodining:

Fylkestinget bes om å få utredet mulighetene for å få ladepunkt for el.båter og el.busser på Nesoddtangen i forbindelse med prosjektet om å gjøre hovedsambandet elektrisk.


No comments: