Monday, November 27, 2017

Parkeringsavgifter for hva?

Skal kommunen skattelegge ansatte og elever som holder til i dette området spesielt?
Parkeringsavgifter er brukt av kommunen som middel til å regulere og begrense bilbruk. På Tangen brygge er det dyrt fordi alle kan reise kollektivt og det er nødvendig å skape framkommelighet for kollektivtrafikken. Til Tangenten er det også lett å reise kollektivt og behov for å begrense bilbruken.

I fjor fikk vi imidlertid et nytt sted med avgift. Fagerstrand brygge. Dit går ingen buss. Kollektive alternativer finnes ikke. Så elever og ansatt som jobber der og ferierende på øyene får en stor avgift som sikkert gir kommunen inntekter, men på ingen måte er noe virkemiddel for å skafe overgang fra bil til kollektivtrafikk. Rødt ønsker ikke at parkeringsavgifter skal bli en særskatt i forhold til noen arbeidsplasser/skoleplasser mm. Vi foreslår derfor å sløyfe avgiftene på Fagerstrand brygge. 

I steden synes vi det er greit at el-biler kan betale full pris på Nesoddtangen brygge. Det er ingen grunn til å stimulere el-bileiere til å kjøre bil framfor buss til brygga. Forslaget lyder:

Parkeringsavgift
Parkeringsavgift på Fagerstrand sløyfes. For el.biler på Tangen brygge kreves full sats.

 

1 comment:

Anonymous said...

Når man først tar tak i dette med parkering: hvorfor har det blitt slik at noen har fått «amnesti» fra parkeringsreglene på brygga? Daglig står det biler parkert på fortauet, taxiholdeplassen og nede ved gamlebrygga. Fem biler som står parkert gratis er 200 000 i parkeringsavgifter årlig! Hva er grunnen til at kommunen tar seg råd til å «spandere» denne summen på noen få personer? Så har vi miljøgata på tangen. Til tross for at det er et fortau med totalforbud mot kjøring og parkering har det blitt til gratis lastebilparkering for enkelte av butikkene i senteret. Hvorfor tar ingen tak i dette?