Monday, November 27, 2017

Veilys til besvær


Fra gammelt var veilysene kommunale. De siste årene har kommunen prøvd å overføre eierskapet til veilag der det er velveier. Det sparer kanskje kommunen for noen kroner, men er for samfunnet en særdeles dyr og dårlig løsning.

På sikt betyr dette at et veilag med noen hundre meter vei og noen få lysarmaturer må ha eget abonnement og betale fastavgift (som du gjør hjemme) og strømregning. I tillegg må du bestille pærebytte og skifte ut ødelagt armatur selv. Å bestille bil fra Vinterbro for utbedring koster flere tusen i reisekostnader før noe blir gjort.
Dersom kommunen tar ansvaret kan det lages effektive abonnementsordninger på tvers av kommunale veier og private veilag og vedlikehold kan inngå i runden kommunen allikevel har avtale om 4 ganger årlig. Det vil redusere kostnadene betydelig, og sørge for mer profesjonell drift.
Rødt er gjerne med på å diskutere avtaler med vel/veilag som unngår økte utgifter for kommunen, men synes at kommunen bør stå som felles organisator av dette. I mangel av avtale med Velforbund/veilag foreslår vi:

Veilys
Kommunen aksepterer eierskap til veilys og gjør vedlikehold og modernisering ut fra dette.

No comments: