Sunday, December 10, 2017

Et blå-blått budsjett

Området til barneskolen på Tangen selges?
Som vanlig har AP, H og MDG fremmet et felles budsjettforslag. Det gir støtte til Ernas nedbygging av velferdsstaten.

Ved:
  • Planlegging for salg av skoletomter til kommersielle interesser. Å selge tomter skaffer kontanter på kort sikt. MEN: Å selge verdier som er sikre, og som gir best verdistigning, er det samme som å slå bena under langsiktig planlegging.. Kommunen er tjent med å beholde tomtene og låne til investeringer. Og hva slags idretts- og lekeområder vil barna sitte igjen med?
  • Ingen midler til bygging av skoler før tidligst 2021, ingen erstatning for provisoriske barnehager osv ut over budsjettforslaget. Unntaket er flerbrukshall/hus på Tangen, som etter hardt press fra brukere (se AMTA 29/11) og opposisjonen har fått midler til bygging fra 2020
  • Utskilling av eiendommene til kommunen i eget selskap og dermed legge dem åpent for spekulasjon og privatisering.
  • Å panlegge kutt i sosialbudsjettet fra 2020. Vi vet at staten kutter vesentlig i støtte til enslige forsørgere, bostøtte osv. Kommunen blir sittende igjen med regningen. Med den blå-blå strategien skal heller ikke kommunen bidra, men tvert imot kutte. De hjelper Erna med å skape økt (barne)fattigdom.
Ellers følges rådmannens budsjett med unntak av småbevilgninger for å pynte kaken.

Det er ingen vilje til å ta tak i de store utfordringene:
  • Hvordan bedre kvaliteten på kommunale tjenester der det nå sees svikt?
  • Hvordan få til en realistisk og skikkelig kommuneplanlegging i forhold til den store veksten i innbyggere som det ivres for?

Mottoet i forhold til velferdssamfunnet synes å være:
Demningen lekker – la oss grave et større hull.

Nesodden Rødt
Geir Christensen

No comments: