Thursday, December 7, 2017

Forby atomvåpen!

Søndag får ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Nobels Fredspris 2017.
USA er drivkraften i atomvåpenutvikling
Rødt gratulerer med prisen. Vi vil oppfordre alle til å delta i arbeidet for at målet om totalforbud mot atomvåpen skal bli nådd.

Delta i demonstrasjonen til støtte for ICAN søndag 17:30 fra Jernbanetorget. 
 
Stil krav til Stortinget om å slutte seg til FNvedtaket om å forby atomvåpen. 

Atomvåpen er en av de største truslene mot menneskeheten i dag.

Lydig støttespiller
Det er viktig at norske myndigheter ikke får bruke fredsprisen til å tåkelegge sin egen aktive motstand mot å forby atomvåpen. Hverken Solbergregjeringen eller Større (AP) vil være med på vedtak om norsk signering av FNvedtaket om
forbud.

NATOs atomvåpenstrategi

NATO baserer seg på førstebruk av atomvåpen i sin avskrekkingsdoktrine. Derfor nekter lydige
medlemsland å støtte forbudet mot atomvåpen som ble vedtatt i FN i juli 2017.
Senest i mars 2015 gav USA beskjed til Norge om at norsk støtte til et slikt forbud ville være i strid med NATO-medlemskapet.
Lydig støttespiller
NATO står for ca 70% av verdens militærutgifter og er motoren i rustningskappløpet.

No comments: