Saturday, June 30, 2018

Sommerleir på Nesodden: Programmet
Da er programmet klart:
Torsdag 9. August

Innsjekking fra 16:00
Tidene nedenfor er veiledende og vil bli tilpasset diskusjonene

kl 20:00 La mistica

= Nøkkelen er hjertebankende begeistring.
Å bruke erfaringer fra fmln i El Salvador til å få ivrige og aktive politiske grupper.
Inger Johanne Norberg innleder


kl 21:30 Kveldskos


Fredag 10. august

10:00 Gruppearbeid la mistica

11:30 Venn og fiende?
Klasseanalyse av Norge 2018
Hvem har interesse av maktendring og sosialisme
Hvem har interesse av fortsatt kapitalisme?

Her ser vi på hva som er «venstre» og «høyre» i dette perspektivet og på grunnleggende institusjoner som
  • staten
  • mediene
  • organisasjonslivet

Innledere: Marie Sneve Martiniusen (Nestleder i Rødt)
Odd Edvardsen (Har laget klasseanalysen av Nesodden)

13:30 Lang pause

16:00 Gruppearbeid - Venn og fiende

20:00 Imperialismen i 2018:
Maktendringene og faren for verdenskrig. Vil verden overleve USAs sammenbrudd? Hva er oppgavene for antiimperialister?
Innledere: Marianne Gullie, internasjonal leder i Rødt
Steinar Eraker, leder i Stopp NATO
Plenumsdiskusjon

21:30 Kveldskos


Lørdag 11. august

10:00 Gruppearbeid og oppsummering Venn og fiende
11:30 Oppgavene for et revolusjonært parti

Hva må være på plass for en sosialistisk endring? Hvordan skal vi forberede dette? Skal vi dra sosialdemokratiet til venstre eller nedkjempe det?
Innledere: Jokke Fjellstad fra strategikomiteen
Leidulf Husjord

13:30 Lang pause

16:00 Gruppearbeid - Oppgavene for et revolusjonært parti

20:00 Forbilder for Rødt
I kjølvannet av sosialdemokratiets sammenbrudd vokser det fram store nye venstrebevegelser. Mange vil, som alltid i brytningstider, feile. Syriza i Hellas er et tydelig eksempel. Noen vil lykkes. Hvem egner seg som forbilde for Rødt? Kort presentasjon og plenumsdebatt.
Sanders USA og Corbyns England Reidar Strisand
PTB Belgia og PKK Kurdistan Johan Petter Andresen


Søndag 12. august

10:00 Gruppearbeid og oppsummering Oppgavene for et revolusjonært parti

14:00 Leiroppsummering

15:00 Opprydding og avreise

Verksted legges inn etter ønske:
Slik finner vi materiale til klasseanalyse av vår kommune
Odd Edvardsen veileder

Vi gleder oss til årets leir med godt og rødt samvær og samarbeid.

PraktiskPåmelding til geirchris@gmail.com tlf 97631052 med opplysninger om
  • barn som trenger tilsyn
  • spesielle matbehov ( det blir gresk kjøkken)
  • Pris for hele leiren 1000 kr. Døgnpris 350/200 kr (med eller uten overnatting). Vi ser gjerne at du forhåndsbetaler til konto 1506.09.03376. - Nesodden Rødt Søk om nedsettelse hvis du har dårlig økonomi.

No comments: