Monday, April 27, 2020

Boikott av varer fra okkuperte områder av Palestina


Nesodden kommunestyre vedtok i 2015:

«Nesodden kommune vil følge retningslinjene for etisk handel og FNs vedtak ved å
Ikke kjøpe varer fra okkuperte områder i Israel/Gaza så lenge okkupasjonen fortsetter.
Vi anbefaler også andre aktører på Nesodden det samme.
-Fairtrade komiteen bes arbeide for at israelske varer som produseres på okkuperte områder på
Vestbredden ikke tilbys på Nesodden.
-Protestere mot all våpenhandel med Israel, så lenge okkupasjonen fortsetter.
-Nesodden kommune må slutte seg til kravet om at det palestinske folk skal behandles i samsvar
med FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, FNs mange resolusjoner, Folkeretten
og Genevekonvensjonene.

Nesodden var en av de første norske kommunene som fattet slikt vedtak. Siden har det kommet til mange. Vedtaket får ekstra betydning i disse tider hvor det er blitt kjent at testutstyr for Korona også blir nektet importer til Gaza. Vi oppdaget til vår forskrekkelse at vedtaket ikke var innarbeidet i kommunens innkjøpsreglement

Vi foreslo derfor i formannskapet:

Følgende innarbeides i Innkjøpsreglementet
  • Nesodden kommune kjøper ikke varer fra okkuperte områder i Israel/Gaza.
  • Leverandører må garantere for at leveranser ikke inneholder slike varer.
  • Kommunen forbeholder seg retten til å si opp avtaler ved leveranser med innhold fra okkuperte områder uten erstatning til leverandør.

Til vår overraskelse fikk det bare Rødt sin stemme. Hvor er SV? MDG? Venstre? Senterpartiet? Arbeiderpartiet? Høyre? (som også støttet vedtaket i 2015). Vil dere støtte dette i kommunestyret 29. april?

Efthimios Karantonis
Rødt

No comments: