Thursday, May 31, 2018

Hvorfor svikter LOtoppen i pensjonskampen?

Er det bare politisk dumskap eller har det materielle årsaker? Det er en spørsmålene du kan diskutere på Nesodden Rødt sin sommerleir 9-12 august Fredag innleder:


Nestleder i Rødt:
Marie Sneve Martiniusen og Odd Edvardsen som har laget klasseanalysen av Nesodden

om
Venn og fiende?
Klasseanalyse av Norge 2018
Hvem har interesse av maktendring og sosialisme
Hvem har interesse av fortsatt kapitalisme?

Her ser vi på hva som er «venstre» og «høyre» i dette perspektivet og på grunnleggende institusjoner som
  • staten
  • mediene
  • organisasjonslivet

    Informasjon og påmelding:  geirchris@gmail.com
     

No comments: